0

E-poe Kasutustingimused

KASUTUSTINGIMUSED

  1. Üldtingimused

1.1. Retro Stuudio e-pood müüb NORDCHIC OÜ poolt korraldatavaid Fusion™ värvikoolitusi ja konsultatsiooni teenuseid (edaspidi Teenused).

1.2. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.retrostuudio.ee  asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku NORDCHIC OÜ (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Teenuste ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja teenuste hindasid. Müüja annab muudatustest teada internetileheküljel www.retrostuudio.ee. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.4. Müüja andmed:

NORDCHIC OÜ

Altküla tee, Altküla, Toila vald

Ida-Virumaa

41701

Reg. nr. 12890832

Telefon +372 530 53 227

E-mail: info@retrostuudio.ee

  1. Hinnad

2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja ei sisalda käibemaksu.

2.2. 3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis saab Klient teenust vastava tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3. Ostu sooritamine

3.1. Klient valib E-poes välja soovitud Teenuse ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa korvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil liikuda Ostukorvi lehele ja sealt edasi „Mine kassasse“.

3.3. Pärast nõutud andmete sisestamist  ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides „Esita tellimus“. Peale antud tegevust on tellimus kinnitatud ja müüjale edastatud.

3.4. Klient tasub Teenuse eest internetipanga ülekande vahendusel.

3.5. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

3.6. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede ees.

4.Vastutus

4.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

4.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

4.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

5.Privaatsuspoliitika

5.1. Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

5.2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

5.3 Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

6. Kasutamistingimused ja nende muutmine

6.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

6.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

6.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja teenuste hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

6.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud  Teenuse hind ekslik.

7. Muud tingimused

7.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

7.2. Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu.

8. Klienditugi

8.1. Klienditoe telefon on +372 530 53 227 avatud tööpäeviti kl 9:00-17:00 ja
e-posti aadress: info@retrostuudio.ee

Riiklikel pühadel on klienditugi suletud